Quo vadis uniwersytecie?

Studiuj u nas!

Studiuj u nas!

Walka o studenta wkracza w decydującą fazę! Poziom nauczania, kwalifikacje wykładowców, wyposażenie pracowni itp. to są już coraz mniej istotne detale. Przesłanie kierowane do kandydatów jest teraz proste i konkretne np. 1000 zł miesięcznie!


Magister w 2 lata

Magister w 2 lata

Magister w 2 lata!!! To była bardzo ciekawa prowokacja dziennnikarzy, która pokazała aspiracje WIELU kandydatów…


Superdyplomant

Bez komentarza 😐
(źródło: interia.pl)


A tu felieton o profesorach i studentach we współczesnych czasach. Nawet dość trafny… W paru miejscach nawet bardzo 🙂


Czy warto iść na studia doktoranckie? Przeczytaj.


Pierwszy rok studiów vs ostatni rok studiów… Komiks.


Sesja – jak się to wszystko odbywa!


Artykuł profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego na temat sensu studiowania, który powinni przeczytać wszyscy studenci. Najlepiej jeszcze na wcześniejszych latach studiów. Ważne aby nie wyciągać opatrznych wniosków… Przeczytaj


Czy warto iść na studia doktoranckie? Przeczytaj.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *