DYDAKTYKA I ROZWÓJ KADR

Promotor

Prace doktorskie

 1. Szymon Jusik
  Wpływ przekształceń morfologicznych wybranych cieków i zbiorników wodnych na występowanie makrofitów, 2009
 2. Tomasz Zgoła
  Wpływ użytkowania zlewni na stan ekologiczny rzek oceniany metodami makrofitowymi, 2009
 3. Karol Pietruczuk
  Wpływ zmienności wybranych parametrów fizykochemicznych wód na makrofitową ocenę stanu ekologicznego rzek, 2013
 4. Daniel Gebler
  Analiza możliwości wykorzystania makrofitów do oceny stanu ekologicznego rzek przekształconych z zastosowaniem sieci neuronowych, 2015
 5. Joanna Chmist
  Ocena skuteczności detekcji zanieczyszczeń wody wodociągowej z wykorzystaniem biologicznego systemu wczesnego ostrzegania, 2019

Nagrodzone prace magisterskie

Prace magisterskie

 1. Małgorzata Jankowska – Kier. Inżynieria Środowiska, 1997
 2. Agnieszka Ławniczak – Kier. Inżynieria Środowiska, 1998
 3. Maria Szala – Kier. Inżynieria Środowiska, 1998
 4. Norbert Bagiński – Kier. Inżynieria Środowiska, 1999
 5. Justyna Urbaniak – Kier. Ochrona Środowiska, 2001
 6. Dominik Mendyk – Kier. Ochrona Środowiska, 2002
 7. Piotr Łożyński – Kier. Ochrona Środowiska, 2002
 8. Tomasz Zgoła – Kier. Ochrona Środowiska, 2004
 9. Szymon Jusik – Kier. Ochrona Środowiska, 2004
 10. Izabela Arteniuk – Kier. Ochrona Środowiska, 2005
 11. Anna Czarnasiak – Kier. Ochrona Środowiska, 2005
 12. Paulina Kania – Kier. Ochrona Środowiska, 2005
 13. Małgorzata Kańduła – Kier. Inżynieria Środowiska, 2005
 14. Anna Stańko – Kier. Biologia, 2005
 15. Marta Bąkowska – Kier. Ochrona Środowiska, 2006
 16. Kinga Chlasta – Kier. Ochrona Środowiska, 2006
 17. Beata Hryc – Kier. Ochrona Środowiska, 2006
 18. Małgorzata Kozłowska – Kier. Inż. Środowiska, 2006
 19. Roman Maćkowiak –  Kier. Ochrona Środowiska, 2007
 20. Karol Pietruczuk – Kier. Ochrona Środowiska, 2007
 21. Dorota Przewoźna – Kier. Ochrona Środowiska, 2007
 22. Kamila Rys – Kier. Ochrona Środowiska, 2007
 23. Michał Juszczak – Kier. Ochrona Środowiska, 2008
 24. Krystian Margan – Kier. Ochrona Środowiska, 2008
 25. Marta Szwabińska – Kier. Ochrona Środowiska, 2008
 26. Joao Miguel da Costa – Kier. Ochrona Środowiska, 2008
 27. Joanna Szaferska – Kier. Inżynieria Środowiska, 2008
 28. Magdalena Stachowiak – Kier. Inżynieria Środowiska, 2008
 29. Piotr Szczepaniak – Kier. Biologia, 2009
 30. Ewelina Kowańdy -Kier. Biologia, 2009
 31. Natasza Nowak Kier. Ochrona Środowiska, 2009
 32. Daria Błajet – Kier. Ochrona Środowiska, 2009
 33. Joanna Beresińska – Kier. Ochrona Środowiska, 2009
 34. Daniel Gebler – Kier. Ochrona Środowiska, 2010
 35. Natalia Halaburda – Kier. Ochrona Środowiska, 2010
 36. Daria Nogowska – Kier. Ochrona Środowiska, 2010
 37. Łukasz Rzepa – Kier. Biologia, 2011
 38. Marek Wałkowski – Kier. Ochrona Środowiska, 2011
 39. Agata Witkowska – Kier. Ochrona Środowiska, 2011
 40. Jakub Niestrawski – Kier. Biologia, 2012
 41. Natalia Dziwak – Kier. Ochrona Środowiska, 2012
 42. Alicja Kortas – Kier. Ochrona Środowiska, 2012
 43. Marta Włodarek – Kier. Ochrona Środowiska, 2012
 44. Maciej Bernacki – Kier. Ochrona Środowiska, 2013
 45. Aleksandara Korcz – Kier. Ochrona Środowiska, 2013
 46. Radosław Marinow – Kier. Ochrona Środowiska, 2013
 47. Mateusz Szczech – Kier. Ochrona Środowiska, 2013
 48. Piotr Szklarski – Kier. Ochrona Środowiska, 2013
 49. Alicja Gołczyńska – Inżynieria Środowiska, 2013
 50. Joanna Gmerek – Kier. Ochrona Środowiska, 2014
 51. Marta Grochowska – Kier. Ochrona Środowiska, 2014
 52. Piotr Płotkowiak – Kier. Ochrona Środowiska, 2014
 53. Michał Oliwiecki – Kier. Ochrona Środowiska, 2015
 54. Agnieszka Litka – Kier. Ochrona Środowiska, 2015
 55. Anna Ździabek – Kier. Ochrona Środowiska, 2016
 56. Agata Kusz – Kier. Gospodarka Przestrzenna, 2016
 57. Izabela Baranowska – Kier. Ochrona Środowiska, 2017
 58. Filip Konieczny – Kier. Ochrona Środowiska, 2017
 59. Aleksandra Simińska Kier. Inż. i Gospodarka Wodna, 2018
 60. Zhuoran Xu – Environmental Engineering and Protection, 2019
 61. Oliwia Drop – Kier. Ochrona Środowiska, 2019
 62. Olga Adamska Kier. Inż. i Gospodarka Wodna, 2019
 63. Maciej Kujawski – Kier. Biotechnologia, 2020
 64. Jasper Mbah – Environmental Engineering and Protection, 2020
 65. Anika Psyk – Kier. Biotechnologia, 2021
 66. Paulina Falkenhagen – Kier. Inż. Środowiska, 2021
 67. Marta Beder – Kier. Inż. Środowiska, 2022
 68. John Kinsley – Environmental Engineering and Protection, 2022
 69. Justyna Michalewicz Kier. Inż. Środowiska, 2023
 70. Opeyemi Olowogbade – Environmental Engineering and Protection, 2023
 71. Adrian Zalaszewski – Kier. Biotechnologia, 2023

Prace inżynierskie

 1. Natalia Dziwak – Kier. Ochrona Środowiska, 2011
 2. Alicja Kortas – Kier. Ochrona Środowiska, 2011
 3. Marta Włodarek – Kier. Ochrona Środowiska, 2011
 4. Mateusz Szczech – Kier. Ochrona Środowiska, 2012
 5. Piotr Szklarski – Kier. Ochrona Środowiska, 2012
 6. Weronika Kwiatek – Kier. Inżynieria Środowiska, 2012
 7. Artur Olichwier  – Kier. Inżynieria Środowiska,2012
 8. Justyna Łykowska – Kier. Gospodarka Przestrzenna, 2013
 9. Olga Skowrońska – Kier. Gospodarka Przestrzenna, 2013
 10. Marta Grochowska – Kier. Ochrona Środowiska, 2013
 11. Joanna Gmerek – Kier. Ochrona Środowiska, 2013
 12. Kamil Preisler  – Kier. Ochrona Środowiska, 2013
 13. Piotr Płotkowiak – Kier. Ochrona Środowiska, 2013
 14. Michał Oliwiecki – Kier. Gospodarka Przestrzenna, 2013
 15. Marietta Smura – Kier. Inżynieria Środowiska, 2013
 16. Konrad Olszewski – Kier. Gospodarka Przestrzenna, 2013
 17. Paweł Borutyński – Kier. Gospodarka Przestrzenna, 2014
 18. Julita Mojżuk – Kier. Gospodarka Przestrzenna, 2014
 19. Agata Rachwalak – Kier. Gospodarka Przestrzenna, 2014
 20. Agnieszka Litka – Kier. Ochrona Środowiska, 2014
 21. Marta Łukasiewicz – Kier. Ochrona Środowiska, 2014
 22. Bożena Malczewska – Kier. Gospodarka Przestrzenna, 2014
 23. Joanna Cegiel – Kier. Inżynieria Środowiska, 2014
 24. Magdalena Wesołek – Kier. Ochrona Środowiska, 2015
 25. Anna Zdziabek – Kier. Ochrona Środowiska, 2015
 26. Kamila Wietrzyńska – Kier. Ochrona Środowiska, 2015
 27. Marta Kokocińska – Kier. Gospodarka Przestrzenna, 2015
 28. Agata Kusz – Kier. Gospodarka Przestrzenna, 2015
 29. Paweł Lenarczyk – Kier. Ochrona Środowiska, 2015
 30. Weronika Łakoma – Kier. Gosp. Przestrzenna, 2015
 31. Michał Sołtysik – Kier. Ochrona Środowiska, 2016
 32. Paulina Ziętkiewicz – Kier. Gospodarka Przestrzenna, 2016
 33. Milena Słupska – Kier. Ochrona Środowiska, 2017
 34. Hubert Maliński Kier. Ochrona Środowiska, 2017
 35. Karolina Kerber Kier. Ochrona Środowiska, 2017
 36. Aleksandra Simińska Kier. Inż. i Gospodarka Wodna, 2017
 37. Marta Walczak – Kier. Gospodarka Przestrzenna, 2018
 38. Oliwia Drop Kier. Ochrona Środowiska, 2018
 39. Karolina Miałkas Kier. Ochrona Środowiska, 2018
 40. Maciej Kaczanowski Kier. Inż. i Gospodarka Wodna, 2018
 41. Michał Kierzkowski Kier. Inżynieria Środowiska, 2020
 42. Krzysztof Pawlak Kier. Ochrona Środowiska, 2020
 43. Dominika Sławinowska Kier. Inż. i Gospodarka Wodna, 2020
 44. Justyna Michalewicz Kier. Inż. i Gospodarka Wodna, 2022
 45. Jakub Marciniak Kier. Ochrona Środowiska, 2022
 46. Klaudia Dowbeńko Kier. Ochrona Środowiska, 2022
 47. Julia Ziółkowska Kier. Ochrona Środowiska, 2023

Prace licencjackie

 1. Łukasz Rzepa – Kier. Biologia, 2009
 2. Anna Trawińska –  Kier. Biologia, 2009
 3. Agata Walczak – Kier. Biologia, 2009
 4. Jakub Niestrawski – Kier. Biologia, 2009

Recenzje prac doktorskich

 1. Dariusz Halabowski
  Rozprawa pt.: Różnorodność zgrupowań bezkręgowców wodnych oraz flory i zbiorowisk roślinnych wybranych typów abiotycznych rzek o różnym stopniu przekształceń antropogenicznych (Górny Śląsk i tereny przyległe).
  Obrona: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2021
 2. Agata Kobyłka
  Rozprawa pt.: Uwarunkowania rozwoju i stan turystyki w gminach polskiej części Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie
  Obrona: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 2021
 3. Paulina Brzeska-Roszczyk
  Rozprawa pt.: Uwarunkowania środowiskowe struktury przestrzennej roślinności wodnej w Zalewie Wiślanym
  Obrona: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2020
 4. Emilia Kaszycka
  Rozprawa pt.: Antropogeniczne przekształcenia koryta wybranych cieków wodnych a różnorodność makrofitów
  Obrona: Zachodniopomorki Uniwersytet Technologiczny, 2017
 5. Małgorzata Holka
  Rozprawa pt.: Ocena skutków środowiskowych w intensywnym systemie produkcji rolniczej z wykorzystaniem metodyki LCA
  Obrona: Instytut Uprawy i Gleboznawstwa w Puławach, 2016
 6. Karolina Sawa
  Rozprawa pt.: Zmienność warunków biotycznych w rzekach nizinnych o zróżnicowanym stopniu przekształcenia koryta
  Obrona: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, SGGW w Warszawie, 2013
 7. Justyna Hachoł
  Rozprawa pt.: Oddziaływanie robót regulacyjnych i konserwacyjnych na roślinność w korycie cieku w ujęciu systemowym
  Obrona: Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2011
 8. Agnieszka Kolada
  Rozprawa pt.: Ocena zróżnicowania roślinności wybranych typów jezior nizinnych Polski pod wpływem presji antropogenicznej wywieranej na ekosystem
  Obrona: Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, 2008
 9. Jerzy Kupiec
  Rozprawa pt.: Ocena bilansu składników biogennych (NPK) jako podstawy monitoringu produkcji rolnej w aspekcie ochrony środowiska
  Obrona: Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2008

Recenzja całokształtu dorobku naukowego i rozpraw habilitacyjnych

 1. Małgorzata Loga
  Politechnika Warszawska, 2020
 2. Mariusz Kulik
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 2018
 3. Mirosław Grzybowski
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2015
 4. Małgorzata Gałczyńska
  Instytut Przyrodniczo-Technologiczny, 2013
 5. Bogumiła Pawluśkiewicz
  Wydział Inżynierii i Kształtowanie Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2009
 6. Hanna Gołdyn
  Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2009

Recenzja do tytułu profesora

 1. Piotr Banaszak – Politechnika Białostocka – 2019
 2. Wojciech Dobicki – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – 2017
 3. Elżbieta Niemirycz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – 2016