Konkurs dla studentów z nagrodami

Uprzejmie informuję, że Gmina Opatówek, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu organizują konkurs dla studentów Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pt.: Koncepcja przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika Szałe Planowany termin zakończenia pracy: 15 września 2017. Planowane są atrakcyjne nagrody pieniężne dla studentów i dofinasowanie prowadzonych badań dla Katedr i Instytutów. Nagradzane będą prace dyplomowe oraz inne (np. semestralne, prace kół naukowych). Szczegóły są jeszcze dopracowywane ale w związku z przygotowanianiami propozycji prac dyplomowych już teraz podaję wstępne informacje. Do

Konkursu mogą być zgłaszane prace w dwóch kategoriach:

  • Kategoria I – koncepcja zagospodarowania przestrzennego zbiornika i okolic.
  • Kategoria II – poprawa jakości stanu wody w zbiorniku Szałe.

I. Rekultywacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Szałe.

Cel: poprawa jakości wody. Oczekiwania: diagnoza istniejącego stanu bilogiczno-chemicznego wody w zalewie, diagnoza istniejącego stanu biologiczno-chemicznego zlewni, wskazanie sposobu (możliwych działań) poprawiających jakość wody, propozycja działań, które zahamują degradację zbiornika, eutrofizacja naturalna i antropogeniczna.

II. Zagospodarowanie terenów wokół zbiornika, w szczególności terenów należących do gminy Opatówek.

Cel: zwiększenie atrakcyjności okolicy, stworzenie bazy pozwalającej na aktywne spędzenie wolnego czasu, przyciągnięcie inwestorów. Oczekiwania: propozycja zagospodarowania terenów wokół zbiornika Szałe (w szczególności należących do gminy, ale również będących własnością prywatną), aktywizacja okolicy poprzez stworzenie bazy sportowej, rekreacyjnej, turystycznej itd., propozycja inwestycji infrastrukturalnych (rozwój bazy noclegowej, gastronomicznej, kąpielisko, ścieżki rowerowe, spacerowe, sporty wodne, miejsca do odpoczynku, ławki, ciekawe instalacje przestrzenne, strefy odpoczynku zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci).

Nowe szczegóły będą zamieszczane na tej stronie wkrótce!