Materiały na zajęcia

Przedmiot: Ekologia i ochrona przyrody
Ochrona Środowiska II rok
Populacja – piramidy wieku – zmiany struktury wieku mieszkańców wszystkich krajów świata w latach 1950-2100.
Pojęcie bioróżnorodności i jego znaczenie – Film.
Interactive Differential Equations – link do portalu Pearson Higher Education z interaktywnym oprogramowaniem do wizualizacji równań matematycznych. Studiujący ekologię mogą m.in. wykorzystać interaktywną wizualizacji modelu Lotki-Volterry.
Pasożytnictwo – Film
Pytania na egzamin 2018
Egzamin pisemny organizuje prof. K.Borowiak

Przedmiot: Ekologia stosowana i biotechnologia w ochronie środowiska
Biotechnologia I rok studia magisterskie
Populacja – piramidy wieku – zmiany struktury wieku mieszkańców wszystkich krajów świata w latach 1950-2100.
Bioróżnorodność – pojęcie i znaczenie – Film
Interactive Differential Equations – link do portalu Pearson Higher Education z interaktywnym oprogramowaniem do wizualizacji równań matematycznych. Studiujący ekologię mogą m.in. wykorzystać interaktywną wizualizacji modelu Lotki-Volterry.
Pasożytnictwo – Film
Kurs internetowy typu MOOC – Environmental Protection and Sustainability
Pytania na egzamin cząstkowy 2019/2020

Przedmiot: Bioindykacja w monitoringu środowiska
Ochrona Środowiska I rok Studia magisterskie
Konspekt wykładu – Ramowa Dyrektywa Wodna
Tekst Ramowej Dyrektywy Wodnej
Film o bioindykacyjnej metodzie makrofitowej w monitoringu rzek MMOR.avi 106 MB.
Pytania na egzamin 2014/2015

Przedmiot: Ekologia środowiska wodnego
Inżynieria i Gospodarka Wodna II rok
Pytania na egzamin w roku 2016 (obowiązuje w roku 2017)

Przedmiot: Ekologia w świadomości społecznej
Międzywydziałowa Oferta Dydaktyczna I rok – studia inżynierskie/licencjackie
Tematy do opracowania w zespołach – udostępnione zostaną w listopadzie
Wykład – Bioindykacja

Przedmiot: Biomonitoring środowiska
Biotechnologia II rok – studia inżynierskie
Konspekt wykładu – Ramowa Dyrektywa Wodna
Tekst Ramowej Dyrektywy Wodnej
Film o metodzie makrofitowej w monitoringu rzek MMOR.avi 106 MB.