Konferencje, wyjazdy, praca

Światowy Dzień Wody na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej – 22 marca 2017. Jest to okazja do zaprezentowania przez Firmy swojej działalności, omówienia problemów z jakimi do czynienia mają projektanci i wykonawcy, co znacząco przybliża naukowcom i studentom realia współczesnego rynku pracy związanego z gospodarką wodno-ściekową. To co bardzo istotne dla studentów i przyszłych absolwentów, a co jest jednym z celów organizacji Światowego Dnia Wody, to także przedstawienie ofert współpracy, w tym możliwości odbywania praktyk i staży, jak również możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów z pracodawcami.
Więcej informacji.

Praca w monitoringu wód. Konkurs we WIOŚ Piła do 24.05.2016.
Więcej informacji.

Konkurs dla studentów z nagrodami. Może być to praca dyplomowa, koło naukowe, praca semestralna lub niezależne opracowanie. Wysokie nagrody! Ostateczne szczegóły będą sprecyzowane za kilka tygodni ale prawie nic się już nie zmieni. Termin do czerwca 2017 ale warto już zacząć myśleć!
Więcej informacji.

Doktorat w Niemczech. Poszukiwany jest silnie zmotywowany kandydat do badań dotyczących wpływu wód gruntowych na makrofity i jakość wód w jeziorach w oparciu o badania terenowe, eksperymenty oraz modelowanie.  Termin nadsyłania zgłoszeń: 26.06.2015 (może ulec opóźnieniu). Rozpoczęcie studiów doktoranckich: 1.09.2015. Więcej informacji.

Projekt SANTANDER UNIVERSIDADES – WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dla studentów i absolwentów UP w Poznaniu. Jest to cykl zajęć dla chcących prowadzić własną firmę. Podczas warsztatów dowiecie się jak założyć, prowadzić i radzić sobie z “papierami”, pozyskać środki finansowe, zaplanować strategię marketingową, jak zachować się podczas spotkań biznesowych oraz jak dobrze wypaść na prezentacjach publicznych i wiele innych.
Szczegóły pod linkiem.

16 600 nowych miejsc praktyk dla studentów w 1500 urzędach i jednostkach administracji rządowej. Szczegóły dotyczące oferty stypendialnej znajdują się pod linkiem.

STAŻE. Szansa na płatne staże w spółkach skarbu państwa dla absolwentów polskich uczelni. Szczegóły dotyczące oferty stypendialnej znajdują się pod linkiem.

Stypendia na studiowanie w TurcjiTürkiye Scholarships. Termin składania aplikacji w systemie on-line upływa 31 marca 2015. Szczegóły dotyczące oferty stypendialnej znajdują się pod linkiem.

IV Konferencja Młodych Naukowców z okazji Światowego Dnia Wody, Poznań, 12-13 marca 2015 r. Informacje są dostępne na stronie: http://www.hydrokonferencja.amu.edu.pl/ oraz pod adresem e-mailowym: h2okonf@amu.edu.pl.

Diamentowy Grantedycja w roku 2015 – jest to program dla uzdolnionych studentów i absolwentów prowadzących badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. Więcej informacji.

Baza ogłoszeń o wolnych stanowiskach naukowych i akademickich w Polsce dostępna pod linkiem.

Nowa wiza na wyjazd do Australii na zasadach programu Work and Holiday (praca i wakacje) –  program wymiany młodzieży (powyżej 18 lat i poniżej 31 roku życia). Możliwość wyjazdu na rok do Australii z możliwością pracy. Więcej informacji.

X Letnie Praktyki Badawcze to program dla dla studentów i doktoramtów zainteresowanych udziałem w wakacyjnych interdyscyplinarnych warsztatach. Pierwszy termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31.03.2014, ale kolejne zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżącoWięcej informacji.

Konkurs na prace dyplomowe przyczyniające się do podniesienia poziomu innowacyjności oraz rozwoju potencjału wielkopolskich firm. Nagroda do 11.200 zł. Dotyczy prac licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.  Informacje są dostępne pod linkiem.

Rewelacyjny konkurs na zamawiane prace dyplomowe – jeśli ktoś z obecnych studentów lub absolwent 2012 r. przygotowuje/przygotowywał pracę licencjacką, inżynierską lub magisterską związaną z konkretnym przedsiębiorstwem a wyniki prac były lub będą (wystarczy deklaracja!) wykorzystane w przedsiębiorstwie dla studenta korzyść finansowa (9 700 zł). Informacje są dostępne pod linkiem. Dotyczy prac obronionych do 30 czerwca 2013.

Konferencja dla studentów studiów doktoranckich z zakresu Nauk o Ziemi i Ekologii: Down to Earth. Talinin (Estonia), 16-17 maja 2013. Możliwość częściowej lub calkowitej refundacji kosztów. Więcej informacji.

Międzynarodowe warsztaty na temat czynnej ochrony i restytucji mokradeł w ramach programu – Warszawa, 21-23.04.2013. Warsztaty odbędą się w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego i są organizowane w ramach programu AWARE: Approaches in Wetland Restoration. Osoby zainteresowane uczestnictwem mogą zarejestrować się pod adresem restoration@bagna.pl. Formularz rejestracyjny jest dostepny na stronie http://www.biol.uw.edu.pl/aware/registration.ph

Konferencja: Ekosystemy wodne na obszarach chronionych. Tuchola, 18-19 października 2012. Więcej informacji.

Trzecia edycja konkursu dla studentek kierunków ścisłych, technicznych i przyrodniczych, które prowadzą własne badania naukowe. Stypendia o wartości ponad 120 tys. złotych i wyjazdy na najbardziej prestiżowe konferencje naukowe w Europie. Organizatorzy: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz miesięcznik ELLE.  Więcej informacji.

Konferencja dla studentów pt.: Rozwój zrównoważony – zielona energia–  Łódź, 20-21 października 2011.

Stypendia zawodowe dla absolwentów/studentów niemieckiej Fundacji DBU – Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Informacje są również dostępne bezpośrednio na stronie http://www.sds.org.pl/nabor-stypendystow.

Program ERASMUS – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Praca w gospodarstwach ekologicznych na całym świecie w ramach sieci WWOOF (World Wide Opportunities on Organic Farms). WWOOF łączy ludzi, którzy chcą wolontaryjnie pomagać na farmach organicznych lub małych gospodarstwach w zamian za zakwaterowanie i jedzenie, z tymi, którzy tej pomocy oczekują (czyli gospodarzami tych farm).

Szkoła letnia we Francji dla zainteresowanych bioróżnorodnością! ALTER-Net summer school Biodiversity and Ecosystem Services –  7 – 16 września 2011.

MESPOM Program dla Ochrony Środowiska.