Terminy zajęć

Ochrona środowiska  – studia inżynierskie, II rok

Przedmiot: Ekologia i ochrona przyrody

Terminy egzaminu dodatkowe 2023
5 września 2023, godz. 13:00, Coll.Maximum, pok. 318
27 września 2023, godz. 13:00, Coll.Maximum, pok. 318

Wyjazd terenowy

Termin: czerwiec 2022 – do potwierdzenia w zależności od sytuacji epidemicznej
Miejsce zbiórki: Poznań, ul. Nasienna (przed budynkiem Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska), godz. 8:00
Program:
Luboń – skutki zanieczyszczeń poprzemysłowych na biocenozy.
Wielkopolski Park Narodowy – piesza wycieczka Pożegowo-Jeziory, typy jezior (polimiktyczne, dimiktyczne, meromiktyczne, eutroficzne, mezotroficzne), sukcesja, rezerwaty, pomniki przyrody, gatunki inwazyjne, ochrona bioróżnorodności, Muzeum WPN.
Rogaliński Park Krajobrazowy – funkcjonowanie parku krajobrazowego, łęgi, znaczenie wylewów wiosennych, ekosystem łąkowy, starorzecza, konflikty w ochronie przyrody (kozioróg dębosz/dęby, las łęgowy/ łąki łęgowe).
Boszkowo –  jezioro mezotroficzne-polimiktyczne, pomiary hydrobiologiczne, ognisko, nocleg.
Przemęcki Park Krajobrazowy – typy torfowisk, typy jezior (dystroficzne, eutroficzne), struktura ekosystemu leśnego, agroekosystemy, turystyka a ochrona środowiska.
Agroekologiczny Park Krajobrazowy im. Dezyderego Chłapowskiego – zadrzewienia śródpolne, agroekosystemy


Biotechnologia studia magisterskie, I rok

Przedmiot: Ekologia stosowana i biotechnologia w ochronie środowiska

Terminy egzaminu

Terminy egzaminu cząstkowego 2023
Egzamin pisemny:
21 czerwca 2023, godz. 12:00
3 lipca 2023, godz. 9:00
Egzamin ustny:
31 lipca 2023, godz. 9:00, Coll.Maximum, pok. 318
4 września 2023, godz. 13:00, Coll.Maximum, pok. 318
5 września 2023, godz. 13:00, Coll.Maximum, pok. 318
27 września 2023, godz. 13:00, Coll.Maximum, pok. 318

Wyjście terenowe 2

Termin: 10 maja 2023,
I grupa: 8:15-10:45
II grupa 11:30-13:00

Miejsce zbiórki: Poznań-Antoninek – pomiędzy Stawem Młyńskim a Stawem Antoninek

Dojazd: Autobusy ze Śródki w stronę Swarzędza. Wysiąść na przystanku: Poznań-Antoninek.


Miejsce zbiórki – na tym mostku


Ochrona środowiska I rok – studia magisterskie

Przedmiot: Bioindykacja w monitoringu środowiska

Wyjście terenowe

termin: 29 maja 2022, godz. 9:30-12:00
miejsce zbiórki: Mechowo (przy trasie Poznań-Pobiedziska)
[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d19459.252665068052!2d17.048093004541!3d52.43554920377275!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47045c2562baf003%3A0x7fe137e17c8b6264!2sKr%C4%99ta+8%2C+62-006+Wierzenica!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1427565972129&w=400&h=300]
Dojazd:

Autobus 412 ze Śródki (i licznych przystanków po drodze) w stronę Swarzędza. Autobusy do Uzarzewa i Pobiedzisk

Wysiąść na przystanku: koło stacji benzynowej Shell.